Biblioteca Universitară
Ultimele ştiri

Program de lucru cu publicul:

L-V 09-17

Publicaţiile bibliotecii pot fi folosite de către studenţi, cadre didactice şi personal administrativ, gratuit, atât pentru împrumut acasă, cât şi la sala de lectură. O altă categorie de cititori sunt studenţii externi, care, însa, au dreptul de a citi publicaţiile bibliotecii, doar la sala de lectură, pe baza actului de identitate.

Cititorii au acces la publicaţiile bibliotecii folosind legitimaţia de bibliotecă, care se eliberează pe baza actului de identitate, carnetului de student, vizat pe anul universitar în curs, sau adeverinţei de la facultate din care să rezulte calitatea de student şi o fotografie, pentru studenţi, respectiv pe baza actului de identitate şi legitimaţiei de serviciu, pentru cadre didactice sau personal administrativ. Pentru sala de lectură, cititorii vor completa un buletin de cerere, după care li se vor da publicaţiile solicitate.

© 2008-2022, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Site web realizat de Ovidiu Crista