Biblioteca Universitară
Ultimele ştiri

Program de lucru cu publicul:

L-V 09-17

Adina DOMBI-POPOVICI
Bibliotecar-şef

O recentă anchetă iniţiată de revista Cultura aducea în atenţie (şi, desigur, punea în discuţie) Starea bibliotecilor din România. Un semnal de alarmă, de fapt, câtă vreme asistăm la dispariţia masivă a bibliotecilor, la un recul al lecturii pe fundalul unui analfabetism în creştere, la reducerea bugetului de achiziţii, la un dezinteres care minează rolul acestei instituţii „de importanţă strategică”, cum ne place să o considerăm. Concluzii triste, deprimante într-un context crizist!

Totuşi, fără a fi hiperoptimişti vom observa că, în pofida dificultăţilor, biblioteca – ca instituţie – va supravieţui. Iar digitalizarea e un proces în marş! Vom fi apoi cu toţii de acord că orice bibliotecă, tezaurizând atâtea valori ale spiritului uman clădite de-a lungul secolelor, nu poate fi o comoară îngheţată, un muzeu labirintic ci, dimpotrivă, un templu al lecturii. Cohortele de cititori aici vor afla hrana sufletească trăind în vecinătatea unor mari spirite. Şi, desigur, orice bibliotecar, oficiind în acest templu, nu poate fi gândit ca un funcţionar pasiv, chiar dacă acea folositoare „zăbavă” care este „cetitul” cărţilor (cum zicea cronicarul) azi pare a fi în recul, sub concurenţa strivitoare a TV. Totuşi, continuăm a crede că fără cărţi şi fără lectura lor aventura speciei umane nu poate fi închipuită. Cu acest cald îndemn, mereu actual, adresat utilizatorilor aşteptăm cu încredere năvala cititorilor, iscată de deschiderea unui nou an de învăţământ.

Şi biblioteca Universităţii TIBISCUS îşi aşteaptă, aşadar, cititorii. Iar zestrea ei a crescut de la an la an. Astfel, la 1 octombrie 2009 biblioteca noastră găzduieşte 75.529 publicaţii, din care fondul de carte acoperă 56.027 exemplare. Mai avem 11.449 reviste, 4.947 lucrări de diplomă şi dizertaţie iar fondul Harry Morgan inventariază 3.106 exemplare. Să mai menţionăm că prin donaţii au intrat 846 publicaţii şi faţă de anul trecut (având ca reper tot începutul lui octombrie) totalul publicaţiilor a crescut cu 4.000 bucăţi. Biblioteca dispune de trei săli de lectură unde studenţii pot consulta cursurile şi cărţile existente în catalogul on-line, disponibil pe site-ul bibliotecii: www.biblioteca.tibiscus.ro. Mai putem menţiona faptul că în acest an biblioteca a fost dotată cu calculatoare noi.

Reţineţi: orarul instituţiei noastre este 9-17, de luni până vineri, iar în timpul sesiunii de iarnă urmează a se modifica. Un colectiv tânăr şi inimos vă aşteaptă cu drag!

© 2008-2022, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Site web realizat de Ovidiu Crista