Biblioteca Universitară
Ultimele ştiri

Program de lucru cu publicul:

L-V 09-17

Biblioteca Universităţii „Tibiscus” din Timişoara a fost constituită în anul 1992; scopul acesteia este sprijinirea procesului de învăţământ superior profilat pe cele 8 facultăţi ale universităţii, în vederea formării de specialişti care vor activa în viaţa economică, ştiinţifică şi culturală. Esenţialul în ansamblul activităţii de bibliotecă este ca aceasta să poată oferi studenţilor o informaţie de calitate şi cât mai nouă, printr-o achiziţie ritmică şi de ultimă oră, de carte şi presă.

Biblioteca Universităţii „Tibiscus” are statut de bibliotecă universitară şi este subordonată Cancelarului Universităţii, fiind parte integrantă a sistemului de învăţământ şi participând la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din instituţiile de învăţământ superior, fapt dovedit de cele aproape 135 000 volume împrumutate numai în anul universitar 2004/2005 şi de cele aproape 260 000 vizitări ale bibliotecii, în acelaşi an.

Utilizatorii principali ai bibliotecii sunt studenţii, cadrele didactice, cercetătorii şi personalul administrativ ai Universităţii „Tibiscus”.

Funcţia esenţială a bibliotecii este de a sprijini procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Universităţii „Tibiscus”. În acest sens, biblioteca se preocupă permanent ca informaţia şi serviciile oferite utilizatorilor bibliotecii să fie aliniate la nivelul practicat în bibliotecile cu profil similar din ţară.

© 2008-2022, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Site web realizat de Ovidiu Crista